درباره ما

امروزه فناوری‎ها تا حدی پیشرفت کرده‎اند که می‎توانند با کمترین بستر لازم بیشترین بازده را داشته باشند.فنـاوری‎هـا کمک می‎کنند به تضمین امنیت غذایی در مناطق روستایی، ارتقای آموزش و سلامت به سطح مناسب، تسهیـل و تسریع دسترسی به خدمات و عملیات مالی، توسعـه بازار تولیدات محلی و رشد معیشت روستاییان که در حقیقت منجر به افزایش سرمایه های اجتماعی می‎شود. آنچه در روستای هوشمند اتفاق می افتد در واقع تزریق فناوری با حفظ بافت سنتی منطقه ای و محلی است، در عین حال فعال کردن پتانسیل های موجود در منطقه به منظور افزایش اشتغال جوامع محلی با کمک فناوری های روز و پیشرفته امکان پذیر است. شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب و نیروهـای مجرب و متخصص آن همواره به دنبال هم‎افزایی بیش از پیش با استفاده از ارتباطات و شبکـه‎های همکاری هستند.در یکی از این شبکـه‎های همکاری با مجموعـه‎ای مجرب و متخصص در زمینه توسعه منطقه‎ای و محلی و با رویکرد شتابدهی به کسب و کارهای این بخش، شبکه همکاری جدیدی شکل گرفته است. “کارشا” با هدف ارایه راهکارهای خلق روستـای هوشمند، وارد این عرصه شده و با “پروژه کارشا”، تسهیـل دسترسی به عملیات بانکی و توسعه بازار تولیدات منطقه‎ای و محلی را هدف قرار داده است.